Πρέπει να έχουμε κάποιον εξοπλισμό ή κάτι άλλο;

 In

Όχι, εφ’όσον ΟΛΑ παρέχονται από το πεδίο.

Recent Posts