Τι εννοείται ότι το πάρκο είναι εκατό στρέμματα;

 In

Η συνολική έκταση του πάρκου μας είναι εκατό ‘πραγματικά’ στρέμματα τα οποία έχουμε χωρίσει σε διαφορετικά πεδία έχοντας το μικρότερο 12 στρέμματα και το μεγαλύτερο 33 στρέμματα.

Recent Posts