ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται από άτομα 9 ετών και πάνω , καθώς οι ηλικίες κάτω των 9 ετών δεν μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους.

– Η εξαργύρωση του δώρου θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα προταθεί από τους διοργανωτές και θα μπορούν οι συμμετέχοντες.

– Σε περίπτωση που επιθυμεί ο νικητής να προσθέσει άτομα στην παρέα του (πέραν των ατόμων που συμπεριλαμβάνονται δωρεάν) τότε το κόστος είναι σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές του επίσημου site και θα πρέπει να δηλωθούν κατά την συνεννόηση της κράτησης.

– Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σαν υπηρεσία και σε καμία περίπτωση σαν χρηματικό αντίτιμο.

– Η συμμετοχή στα σενάρια του πάρκου μας γίνεται αφού όλοι οι συμμετέχοντες της παρέας του νικητή έχουν αποδεχτεί την τήρηση των κανόνων ασφαλείας που θα τους δοθούν στο πάρκο κατά την άφιξη τους.

– Σε περίπτωση ακύρωσης από την μεριά της παρέας του νικητή κατά την συμφωνημένη ημερομηνία που έχει οριστεί, η εξαργύρωση του δώρου ακυρώνεται.

– Σε περίπτωση ακύρωσης λογω καιρικών φαινομένων, τότε οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν για νέα ημερομηνία.

– Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μόνον με έγκυρα και πραγματικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα .Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών και ανακριβών στοιχείων οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη και έχουν κάθε δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής.

– Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από τις 5/4/18 έως 20/4/18.

– Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναδειχτούν δυο νικητές όπου θα έχουν δικαίωμα να έρθουν στα σενάρια του πάρκου με την παρέα τους (συνολικά για την κάθε παρέα 5 άτομα) αφού πρώτα ενημερωθούν για την νίκη τους από τους διοργανωτές μετά την κλήρωση. Μαζί με τους 2 νικητές, θα κληρωθούν ακόμα 2 επιλαχόντες, σε περίπτωση αδυναμίας των πρώτων να συμμετάσχουν εκείνοι με τις παρέες τους.

– Οι νικητές όπως και οι επιλαχόντες, θα ενημερωθούν από τους διοργανωτές μέσω e-mail . Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης των νικητών (εντός 10 ημερών) οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη και ενημερώνουν τους επιλαχόντες.

Copyright All Rights Reserved Paintball Park © 2017