Τα 7 Βήματα Προστασίας του Πάρκου μας

#1
Ατομικός εξοπλισμός απολυμασμένος και σφραγισμένος προς χρήση από τον κάθε συμμετέχοντα , που τον ανοίγει ο καθένας επί τόπου κατά τη στιγμή της χρήσης του.

#2
Απολύμανση
όλου του γενικού εξοπλισμού με ειδικό μηχάνημα και εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας , απολυμαντικό υγρό.

#3
Αντισηπτικά
με αντλία σε κάθε χώρο.

#4
Μάσκα και γάντια
υποχρεωτικά από όλο το προσωπικό του πάρκου.

#5
Θερμομέτρηση
με ειδικό εξ’ αποστάσεως μηχάνημα, όλων των επισκεπτών ΠΡΙΝ την είσοδο τους.

#6
Απολύμανση
όλου του χώρου υποδοχής πριν την επίσκεψη των επισκεπτών με ειδικό μηχάνημα και πιστοποιημένο σκεύασμα!

#7
Πολύ μεγάλες αποστάσεις
μεταξύ των επισκεπτών, παρά το γεγονός του υπαίθριου χώρου, λόγω μεγέθους του πάρκου!

Copyright All Rights Reserved Paintball Park © 2017