Θα έχουμε ένα πεδίο δικό μας ή θα βγαίνουμε και θα περιμένουμε να παίξουν άλλοι και μετά πάλι εμείς;

 In

Όχι, ο χώρος κλείνεται για εσάς και μόνο. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε πίστα – πεδίο του πάρκου παίζει μόνο ένα group κατ’ αποκλειστικότητα χωρίς παρεμβολές και καθυστερήσεις.

Recent Posts