Θα αλλάζουμε πεδίο – πίστα;

 In

Ναι, ανάλογα την δυναμική του group (το αριθμό των συμμετεχόντων δηλαδή ) θα παίζεται διαφορετικά σενάρια σε κάθε πεδίο τα οποία θα εναλλάσσονται σε διαφορετικές πίστες.

Recent Posts