Μπορούμε να παίξουμε μόνοι μας ως group;

 In

Έχοντας ως βασική αρχή την διασκέδαση των συμμετεχόντων, κλείνουμε για 4 ώρες το πεδίο, για ένα group κάθε φορά, με σκοπό να έχουν ανεξάρτητη και απεριόριστη χρήση του χώρου.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε και είναι εφικτό, μπορεί ο αριθμός του group σας (αν δεν καλύπτει το minumum) ή επιθυμείτε να αυξηθεί με την ταυτόχρονη συμμετοχή άλλων ατόμων, μπορεί να γίνει κατόπιν επιθυμίας σας να γίνει αντίστοιχη συνεννόηση.

Recent Posts